Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijksverzekering; bij schade door uw schuld.

Soms komt het voor dat u iemand anders per ongeluk schade of letsel toebrengt. Een ongelukje kan iedereen overkomen, maar vervelend is het vooral dat het een ander persoon betreft en helemaal wanneer de schade, in geld uitgedrukt, hoog oploopt. Het kan zelfs zo erg zijn dat de persoon in kwestie komt te overlijden, door uw toedoen. U wordt door de rechter aansprakelijk gesteld. Kunt u die schade betalen?

Waarom de aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Met een aansprakelijkheidsverzekering kunt u zich indekken tegen dit soort schade, die u bij anderen veroorzaakt. Met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt u uw aansprakelijkheid voor:

De schade aan personen
dit kan letsel/aantasting van de gezondheid zijn, zelfs met de dood tot gevolg en wanneer het de dood tot gevolg heeft, de schade die daaruit voorkomt.
De schade aan zaken
vermissing, beschadiging, vernietiging van zaken en alle schade die hieruit voortkomt.

Niet direct schuldig, wel aansprakelijk

In sommige gevallen bent u niet echt direct schuldig aan schade die u bij iemand anders veroorzaakt heeft, maar heeft u wel de aansprakelijkheidsverzekering nodig die de kosten dekt. Zo kan er door een kortsluiting in uw huis brand uitbreken en de woning van de buren daardoor ook beschadigen. In dat geval bent u volgens de wet aansprakelijk. In verzekeringstermen noemen wij dat: risicoaansprakelijkheid.

Is de aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee. Ongeveer 95% van de Nederlanders heeft een aansprakelijkheidsverzekering maar u bent niet verplicht deze zelf af te sluiten. Verstandig is het wel. In veel gevallen kunt u de schade die u anderen toebrengt niet zelf betalen. De consumentenbond geeft op haar website aan dat, volgens de consumentenbond, een aansprakelijkheidsverzekering absoluut in de basispakket voor de financiele diensten thuishoort.

Welke schade wordt niet gedekt?

Het kan zijn dat onze lijst met zaken die de aansprakelijkheidsverzekering niet dekt, niet helemaal compleet is. In elk geval noteren wij de volgende zaken die niet onder de aansprakelijkheidsverzekering vallen: 

Groepsaansprakelijkheid
Schade veroorzaakt door een groep, waar u deel van hebt uitgemaakt.
Schade met opzet
U kunt denken aan vandalisme, of schade veroorzaakt door rijden onder invloed.
Schade aan een meeverzekerde
Wanneer u bij uw partner of kind (die op uw polis zijn meeverzekerd)
schade of letsel veroorzaakt, wordt de schade niet uitgekeerd.
Eigen aansprakelijkheidsverzekering
Bijvoorbeeld motorrijtuigen, vaartuigen of caravans. Deze hebben namelijk hun eigen aansprakelijkheidsverzekering (WA) nodig.

Premie aansprakelijkheidsverzekering berekenen

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is niet zo duur. Voor een paar tientjes bent u al een jaar lang verzekerd. Hieronder kunt u een selectie maken van aanbieders. Let u goed op de eigen risico, want niet alle verzekeraars bieden hetzelfde pakket aan. Ook verschilt de premie onderling vaak, maar niet zo veel. Kijk bij onze linkjes om direct een verzekering af te sluiten.