Disclaimer

Algemeen
De website www.berekenverzekering.nl is een informatieve website. Op de website kunt u alle informatie vinden over verzekeringen. Berekenverzekering.nl geeft geen adviezen en bemiddeld niet tussen bedrijven en mensen. Voor het geven van advies zijn vergunningen nodig [zie: afm.nl] die Berekenverzekering.nl niet heeft. Daarom beperken wij ons alleen tot het geven van algemene informatie.

Over de Inhoud
Wij kunnen u niet garanderen dat de inhoud, die op onze website te vinden is en door u te lezen is, foutloos of volledig is. Hoewel wij zeer gedegen voorwerk hebben gedaan en wij onze informatie zeer zorgvuldig hebben verzameld, kunnen er fouten in onze teksten zitten. Ook kan sommige informatie inmiddels al achterhaald of gedateerd zijn. Berekenverzekering.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden, mochten er beslissingen gemaakt worden of verzekeringen en/of producten afgesloten danwel afgestoten worden na het lezen van inhoud op de website. Elke vorm van schade is voor uw eigen rekening want op geen enkele wijze kunnen er rechten ontleend worden aan de inhoud van Berekenverzekering.nl.

Eigendomsrechten artikelen Berekenverzekering.nl
Niets van de inhoud van de website mag gekopieerd, bewerkt of overgenomen worden. Ook mag niets hiervan op een andere manier verpreid worden. Alle teksten zijn ons eigendom. Het illegaal kopieren en overnemen van onze teksten is strafbaar; wij zullen u dan ook zonder vooraf te waarschuwen direct vervolgen, indien blijkt dat u onze inhoud op Berekenverzekering.nl hebt misbruikt. De aantoonbare schade die wij door u hebben geleden zullen door u worden vergoed.