Premie van de zorgverzekering 2012 fors duurder

Bekendmaking kosten en premie zorgverzekering 2012

Deze week is bekend gemaakt via diverse toonaangevende verzekeringssites, waaronder op Verzekeringssite.nl, dat de premie van zorgverzekeringen in 2012 fors gaat stijgen. De stijging van de premie voor de zorgverzekering schat men in 2012 op 30 euro. Dit valt fors hoger uit dan de verwachte 10 euro waar het kabinet in 2011 nog van uitging. Wij van Berekenverzekering.nl hebben meerdere websites van zorgverzekeraars bezocht om te onderzoeken hoe zij hun klanten voorbereiden op een mogelijke forse stijging van de premie zorgverzekering voor komend jaar. Opvallend is dat de meeste zorgverzekeraars de nieuwe premiekosten nog niet openbaar maken, er nog geen opties zijn voor het berekenen van de zorgpremie en zij al helemaal niets schrijven over mogelijke veranderingen in de zorgpolissen. We hebben een klein overzicht gemaakt:

Zorgverzekeraars 2012 informeren laat over stijging zorgverzekeringspremie (31 oktober 2011).

  • CZ heeft nog geen melding gemaakt op haar site van de premie zorgverzekering in 2012.
  • VGZ heeft haar klanten nog niet geinformeerd over de stijging van de premies.
  • Zilverenkruis heeft een optie op de website staan waarmee klanten nu hun zorgverzekeringspremie kunnen berekenen voor 2012.
  • Agisweb maakt nog geen enkele melding over de forse stijging van de zorgpremie.
  • ‘Menzis zorgverzekering’ laat ons ook nog raden wat wij kunnen verwachten.
  • ‘Unive zorgverzekering’ heeft, naar het lijkt, alleen nog informatie over de zorgverzekering in 2011 op de site staan.
  • Bij FBTO kunt u vanaf nu uw nieuwe zorgpremie voor 2012 berekenen.
  • Ook OHRA is wel erg laat met het leveren van nieuwe informatie m.b.t. de zorgpremies voor komend jaar.
  • DSW maakt de premie zorgverzekering bekend van 2012! De jaarlijkse premie stijgt met €36,-

Wat veranderd er aan de zorgverzekering in 2012 precies?

Meer uitleg over de zorgverzekering.
DSW schrijft verder dat het verplicht eigen risico opnieuw verhoogd wordt, alsmede een verhoging van de eigen bijdrage. Ook sommige zorgverleners (zoals bijvoorbeeld tandartsen en apothekers) mogen hun eigen tarieven gaan bepalen. De overheid hoopt hiermee op een gezondere marktwerking. Wij van Berekenverzekering.nl hopen dat dit goed uitpakt en niet, zoals sommige voorbeelden in het verleden laten zien, een verslechtering betekent voor de consument.

Zorgverzekering blijven vergelijken

Vergelijk hier uw zorgverzekering 2012.
Dat een zorgverzekering alsmaar duurder gaat worden is eenmaal zo. De verwachting is echt wel dat tot bijna 10% van de Nederlanders gaat uitkijken naar een andere zorgverzekeraar, om zodoende minder premie te hoeven betalen. Ook voor u is het noodzakelijk dat u bij uw eigen zorgverzekeraar informeert naar de premiestijging en de polisvoorwaarden (welke zorg krijgt u vergoed?). De kans is groot dat u bij een andere zorgverzekeraar goedkoper uit bent. Uw zorgverzekering vergelijken blijft gewoon aan te raden. Er zullen altijd verzekeraars zijn bij wie u goedkoper uit bent.